De regio Haut Morvan, waarvan Château-Chinon de belangrijkste stad is, wordt al bewoond sinds het neolithicum, zoals blijkt uit de archeologische overblijfselen van opgegraven sites in de omgeving. Na de onrustige periode van de grote invasies aan het einde van de Keltische wereld en het begin van de Middeleeuwen, bracht versnippering van het Frankische koninkrijk in talloze leengoederen onder het gezag van de abdij van Cluny. De groep bescheiden huizen werd geleidelijk aan een stad, beschermd door muren waaruit de houten klokkentoren van de eerste kerk tevoorschijn kwam, die werd gedomineerd door een klein versterkt kasteel dat in de 13e eeuw werd gebouwd. Château-Chinon doorliep zo de Middeleeuwen, eerst als kasteel, daarna als heerlijkheid en uiteindelijk als graafschap. In de 15e eeuw schonk Isabeau de Bourbon het kasteel aan Karel de Stoute als bruidsschat bij haar huwelijk. De oorlogen tussen koning Lodewijk XI en de hertog van Bourgondië leidden ertoe dat het kasteel werd platgebrand en de godsdienstoorlogen maakten de ontmanteling compleet.

En résumé